ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเงินสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

             ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ร่วมกันมอบเงินสนับสนุน ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อม จำนวน330,000 บาท ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และเงินสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะระหว่างแข่งขัน จำนวน 840,836 บาท ซึ่งสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ของจังหวัดตรัง ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  "สงขลาเกมส์”   โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีหมาน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง นักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดตรัง ร่วมรับมอบและฟังโอวาท

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้จัดส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในนามสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  "สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย. 2560  ณ จังหวัดสงขลา มีนักกีฬา ผู้ฝึกสอนของจังหวัดตรัง จำนวน 278 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 107 คน นักกีฬาหญิง 114 คน และผู้ฝึกสอน 57 คน จาก 26 ชนิดกีฬา ซึ่งนอกเหนือจากเงินสนับสนุนจาก 2 ส่วนดังกล่าวแล้วสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนเสื้อลำลองและชุดวอร์ม เป็นเงิน 218,460 บาท เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย