ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560และพบปะผู้นำองค์กร

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจ "อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 และพบปะผู้นำองค์กร ณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ที่มาวันนี้ ก็เพื่อให้รู้ว่าผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ พวกเราจะได้ไม่ได้อย่างไร 1 ใน 4 ถือว่าชนะระดับจังหวัดแล้ว มาเพื่อให้กำลังใจ ให้เกียรติ ให้ความสำคัญของงานนี้ และที่สำคัญก็คือว่า ก็อยากจะมาเห็นสภาพทั่ว ๆ ไป อยากจะบอกพวกเราว่า หลังการประกวดจะเกิดอะไรขึ้น ก่อนการประกวดมีอะไรเป็นต้นมา ถึงวันนี้แล้วเราทำดี เป็นแบบอย่างได้ แต่สมมติหลังการประกวดแล้วท่านต้องดูให้ดีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า ถ้ายังเท่าเดิมถือว่าการประกวดยังล้มเหลว เพราะฉะนั้นหลังประกวดวันนี้เราจะได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่ว่าต้องมีการพัฒนาการเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้ ในตำบลนี้ ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ว่ามีอะไรที่เด่นที่สุดที่บอกว่ามาถึงหมู่บ้านนี้คือสัญลักษณ์นี้ มีเอกลักษณ์เด่นชัด อย่างเช่น นาหมื่นศรี มีทอผ้า มีลูกลม เป็นต้น แบรนด์ของหมู่บ้านเหนือคลองมีอะไรที่ดัง หมู่บ้านเหนือคลองมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1 แห่ง มีจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ไม่มีหนี้เสีย

  ในปีงบประมาณ 2560 อำเภอห้วยยอดได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ตามเป้าหมายในการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดตรัง ซึ่งอำเภอห้วยยอด ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมทั้งได้พิจารณาส่งหมู่บ้าน เข้าร่วมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560