ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯตรัง ลงพื้นที่ในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ที่ อ.ปะเหลียน และ อ.นาโยง

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(20 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ที่ผ่านรอบแรก เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ บ้านบ้านท่าเขา หมู่ 5 ต.ลิงพัง อ.ปะเหลียน และ บ้านใสใหญ่ หมู่ 1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง ซึ่งเป็น 2 ใน 4 หมู่บ้าน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ พร้อมพบปะผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มต่างๆ และประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ในครั้งนี้ เพื่อคัดสรรและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างสัมมาชีพชุมชนดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งจังหวัดตรัง จะต้องขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประชาชนในทุกหมู่บ้านชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ต่อไป