ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก เพื่อถวายในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(20 มิ.ย.) นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก เพื่อถวายในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง

  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กล่าวว่า เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ 6 คน ไปเรียนวิธีการทำดอกไม้จันทน์จาก กศน. ณ วันนี้เราได้เตรียมความพร้อมโดยการไปซื้อวัสดุที่ใช้ทำดอกพุทธรักษาตามที่จังหวัดได้กำหนด เป้าหมายของสำนักงานฯ จัดทำ 1,000 ดอก และได้ระดมเจ้าหน้าที่ทำกันวันนี้ คิดว่าจำนวน 1,000 ดอกใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ทุกคนต่างร่วมใจในการจัดทำโดยแบ่งหน้าที่กันทำ อาทิ การตัดกลีบดอก การจัดทำธูป หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วก็จะนำไปรวมกับจังหวัด ในการจัดซื้อวัสดุครั้งนี้ใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและเจ้าหน้าที่ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำเพื่อการนี้ ทั้งนี้ใคร่ขอฝากเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมกันทำความดี และวันที่ถวายพระเพลิงเราไม่สามารถที่จะไปร่วมที่กรุงเทพฯ ได้ ในจังหวัดตรังแต่ละอำเภอก็ได้จัดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ก็แสดงความจงรักภักดีไปร่วมที่อำเภอหรือที่จังหวัด ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้