ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน บูรณาการร่วมกับ โครงการตลาดเกษตรกร เป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 75 คน

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และตลาดอื่นๆ ซึ่งมีวิทยากร นายอำนวย พริกหอม ประธานคณะกรรมการตลาดเกษตรจังหวัดตรัง และนายสมหมาย ธรรมกิจ เกษตรกรดีเด่นสาขาพัฒนาที่ดินระดับประเทศ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายกอบต.นาวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติต้อนรับการจัดประชุมเสวนาดังกล่าว