ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 และร่วมสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันจันทร์ที่26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 07.30-12.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง

          สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก นอกจากนี้ได้แสดงสัญลักษณ์ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก อีกด้วย ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งพระองค์ทรงนำแนวทางและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้ร่วมแสดงพลังทำความดีถวายแด่รัชกาที่ 9 และร่วมสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป