ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนหลังสนามกีฬา จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมชนหลังสนามกีฬา ประจำปี 2560

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรังจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมชนหลังสนามกีฬา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ สนามตะกร้อ ชุมชนสนามกีฬา  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลฯ และเป็นการปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ทั้งนี้เทศบาลนครตรังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์ทั้งทางด้านร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  สร้างจิตสำนึกการรู้จักเคารพกฎกติกา สามารถพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อนพัฒนาทักษะไปสู้นักกีฬาอาชีพ  โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นประชาชนทั่วไป (โอเพ่น) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า14,000 บาท  จึงขอเชิญชวนผู้ชื่นชอบกีฬาเซปักตะกร้อร่วมรับชมและเชียร์ให้กำลังนักกีฬา จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมชนหลังสนามกีฬา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ สนามตะกร้อ ชุมชนสนามกีฬา.