ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร อบจ.ตรัง หวังเติมความรู้ นักเรียนช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากท้องถนน

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

              นายกิจ   หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ที่โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   โดยมีนางศรีนวล นุ้ยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กล่าวรายงาน  และมีนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไป-กลับ สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 142 คน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถือปฏิบัติตามกฎจราจรและวิธีขับขี่ที่ปลอดภัย ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร และร่วมมือกันสร้างเมืองตรังให้น่าอยู่

            นางศรีนวล นุ้ยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา กล่าวว่า การจัดโครงการนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรในจังหวัดตรัง มีความหนาแน่นติดขัดในช่วงเร่งด่วนคือช่วงเช้ากับช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษา หน้าตลาด ตลอดจนย่านชุมชนต่างๆ  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณยานพาหนะบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ถ้าผู้ใช้รถขาดวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จะยิ่งเพิ่มปัญหาและจะนำมาซึ่งความเสียหายด้านร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ หากไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสสูญเสียเพิ่มเป็นทวีคูณ

 นายกิจ   หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ บนท้องถนนดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งลดการสูญเสียที่เกิดจากการจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  จึงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  ,สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง , ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังมอเตอร์ไซด์  และสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง จัดโครงการฯ นี้ขึ้น   โดยนักเรียนผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้เรื่องสิทธิของประชาชนตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ,ความรู้เรื่องสัญญาณจราจร พร้อมสาธิต จากสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง ,ความรู้เรื่องการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  จากห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังมอเตอร์ไซด์