ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามโครงการ “หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ” ที่โรงเรียนวังวิเศษ หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ

วันที่ 22 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(22 มิ.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามโครงการ "หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ” ณ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครที่ร่วมออกปฏิบัติงาน โรงเรียนวังวิเศษ หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎร ในด้านการสาธารณสุข ในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดน ตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ.2507 ในอดีต ราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์เท่าที่ควร เนื่องจากการเดินทางยากลำบาก บางครั้งต้องรอจนอาการหนัก จึงเดินทางมารักษาในโรงพยาบาลจังหวัด บางครั้งอาการก็หนักเกินกว่าจะรักษา หรือโรคที่ไม่ได้เจ็บป่วยมากมาย กลับเรื้อรังจนต้องพิการทุพพลภาพ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุข