ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ

วันที่ 31 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 17 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (31 ส.ค.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ ณ โรงยิม 2 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

          การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักพิการที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นกีฬาช่วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทำให้มีสุขภาพจิตดี เสริมสร้างความสามัคคีและที่สำคัญการเล่นกีฬา ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้พิการไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการเคารพกฎกติกามารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดตรังจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พิการและผู้ดูแล และเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีแก่ผู้พิการและผู้ดูแล ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรผู้พิการและเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 300 คน