ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

วันที่ 4 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(4 ก.ย.) เวลา 14.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน "วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล" ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ณ โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  อำเภอเมืองตรัง

          การที่วิทยุการบินฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ยุวชนของชาติ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และเป็นการส่งเสริมให้ยุวชน หันมาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝีกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต รวมทั้งให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยแบ่งการจัดการแข่งขันฯ ออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบชิงชนะเลิศจังหวัด รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดตรัง ซึ่งนับเป็นการแข่งขันฯ รอบแรก เพื่อหาทีมชนะเลิศของจังหวัดเข้าไปทำการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ โดยมีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 5 ทีม และทีมนักกีฬาหญิงเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 5 ทีม ซึ่งทำการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560