ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและการแสดงในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 5 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(5 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและการแสดงในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2

          ทั้งนี้จังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน เพื่อใช้การจัดพิธีดอกไม้จันทน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่ 1621/2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะที่ 4 คณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแสดง โดยมีหน้าที่พิจารณาวางแผนจัดนิทรรศการ ให้จัดเตรียมข้อมูลราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิจร ที่พระราชทานในพื้นที่ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดแสดงในบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสมแสดงในห้วงเวลาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทยในห้วงเวลาพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ โดยให้สอดคล้องกับส่วนกลาง โดยส่วนกลางจัดแสดงมหรสพสมโภช ได้แก่ โขน หนังใหญ่ ละครหุ่นหลวง หุ่นกระบอก การบรรเลงดนตรีสากล "ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า”