ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” โดยที่อำเภอกันตังตั้งเป้าไว้ 1 พันคน คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนครบในสัปดาห์นี้

วันที่ 5 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก พลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยกำหนดให้ทั่วประเทศเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดให้เปิดรับ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร นอกจากนี้ ผู้สมัครทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนบัตรจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยแบ่งสีตามประเภทของงาน

           ในส่วนของอำเภอกันตัง  นายกมล  ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง  กล่าวว่า การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอกันตังนั้น มีประชาชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาลงทะเบียนจิตาสาฯอย่างต่อเนื่อง โดย 3วันที่ผ่านมา มีผู้มาลงทะเบียน แล้วกว่า 200 คน ทางอำเภอกันตังได้ตั้งเป้าหมายไว้ 1 พัน สำหรับผู้ที่จิตอาสาฯ  ซึ่งส่วนใหญ่จะลงรายชื่อในกลุ่มงานบริการประชาชน  ที่อำเภอกันตัง จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดตรังคภูมิพุทธาวาส   ซึ่งจังหวัดตรังมี 10 อำเภอ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งให้แต่ละอำเภอจัดสถานที่หรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดกไม้จันทน์จำนวนมาก    ทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนในอำเภอเมืองตรัง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักความอาลัย ร่วมกันสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้สมัครนั้นนำเพียงบัตรประชาชนมาลงทะเบียน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการที่สำนักทะเบียนอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง