ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการเสวนาโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน " มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด"

วันที่ 6 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(6 ก.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน " มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด" ณ โรงแรมเรือ รัษฎา อำเภอเมืองตรัง

โครงการ "เสวนาพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน” จัดขึ้นเพื่อรวบรวม สะสม สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดตรัง และเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังต่อไป ดังนั้น โครงการ "เสวนาพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน” นี้ จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง ที่เกิดจากการนำศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยขน์อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดตรังจะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

ในการจัดโครงการ "เสวนาพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน” ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ในธีม "มนต์เสน่ห์แห่งตรัง เขา ป่า นา เล หลาด” โดยข้อมูลที่นำมาจัดแสดงได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง 10 อำเภอ นำมารวบรวม สังเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้รับฟังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง และข้อมูลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ คณะทำงานจะนำไปใช้ในจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดตรังต่อไป