ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอเชิญชวนประชาชน (สุภาพบุรุษ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบท และขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์

วันที่ 6 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(6 ก.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 394/2560 เพื่อขอความเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมพิธีอุปสมบทจังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน และในกรณีข้าราชการทุกประเภท , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ถือเป็นวันลา

จังหวัดตรัง จึงขอเชิญชวน ประชาชน (สุภาพบุรุษ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบท และขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ ในพิธีอุปสมบท โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันและเวลาราชการ