ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอให้ทุกอำเภอสร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

วันที่ 6 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(6 ก.ย.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นแขกและรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ โดยได้เน้นย้ำให้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา แพทย์ พยาบาล ห้องสุขาให้เพียงพอในการรองรับประชาชน การดูแลความสะอาดบริเวณสถานที่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธี การรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจร

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่มีการสร้างการรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ตามสถานที่ที่อำเภอต่างๆ กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน