ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพื้นที่ทุ่งแจ้ง

วันที่ 7 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

            นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพื้นที่ทุ่งแจ้ง  ณ ห้องประชุมเมขลา เทศบาลนครตรัง โดยมีนายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายพงษ์ศักดิ์ คาราวนนนท์ ปลัดจังหวัดตรัง  นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  ตัวแทนกอ.รมนตรัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

            โดยเทศบาลนครตรัง ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะบริเวณทุ่งแจ้ง ว่าในเดือนส.ค. ที่ผ่านมามีปริมาณขยะเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แยกเป็น ขยะภายในเทศบาลนครตรัง 1,237.96 ตัน และขยะจากนอกเขตเทศบาลนครตรัง 1,358.80 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากเดือนก.ค. 2560   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ดำเนินการฝังกลบในห้วงเวลา 7-24 ส.ค. 2560 เพื่อลดปัญหาขยะล้นพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังคงมีขยะตกค้างในพื้นที่ประมาณ 20,000 ตัน

            ส่วนความคืบหน้าในการแก้ปัญหาขยะระยะต่อไป เทศบาลนครตรัง รายงานว่า การจ้างเหมาเครื่องจักรกลฝังกลบขยะ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน (ได้แก่ รถแทรคเตอร์ ,รถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุก 10 ล้อ) ในราคา 470,000 บาท  ได้ผู้รับเหมาแล้ว จะดำเนินการได้เร็วๆนี้ ซึ่งตั้งเป้าฝังกลบขยะให้ได้ 2,275 ตัน , การจัดซื้อรถแทรคเตอร์ รถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุกน้ำ เพื่อนำมาดำเนินการฝังกลบขยะในพื้นที่ในระยะต่อไป   ขณะนี้อยู่ในระหว่างแจ้งผู้ขายเข้าทำสัญญา  และการจ้างเหมาฝังกลบขยะระยะยาว  ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 9,800,000 บาท ยังอยู่ในระหว่างเคาะราคาประมูล

            หลังจากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนจำนวน 3 แห่ง เสนอรูปแบบวิธีการบริหารจัดการขยะ ทั้งที่เป็นขยะเก่าตกค้างและขยะใหม่ ซึ่งบริษัทเอกชนจำนวน 3 แห่ง ได้แยกนำเสนอ เช่น การจัดหาเครื่องแยกขยะใหม่,แยกขยะเก่า เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการต่างๆ เช่น รีไซเคิล ,การกำจัดด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ ซึ่งมีข้อดีที่ไม่มีกลิ่น , เหมาะกับสภาพอากาศฝนตกชุกใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และการกำจัดขยะด้วยวิธีผสมผสาน ซึ่งเน้นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วนำมาฝังกลบ  เป็นต้น หลังจากนี้เทศบาลนครตรัง จะดำเนินการทำประชาคมกับประชาชน ชุมชน เพื่อตัดสินใจเลือกการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป