ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ที่จังหวัดตรัง ชาวไทยเชื้อสายจีนหลายครอบครัว เร่งทำขนมเข่งขายรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคนจีนมีความเชื่อว่า ขนมเข่งมีความหมายสื่อถึงความหวานชื่น ราบรื่น และความอุดมสมบูรณ์

วันที่ 26 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

         ที่บ้านเลขที่ 43/4 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางสุดจิตต์ ส่องรอบ อายุ 62 ปี กำลังเร่งผลิตขนมเข่งพร้อมกับลู กหลานในครอบครัวอีก 4-5 คน โดยจะช่วยกันกวนข้าวเหนียวที่ ผสมกับน้ำตาล และจัดใบตองใส่กระป๋อง พร้อมนำข้าวเหนียวที่กวนจนสุ กแล้วนำใส่ในกระป๋องที่ห่ อใบตองไว้กันอย่างขะมักเขม้น แล้วนำไปนึ่งด้วยกระทะใบบัว จะนึ่งทิ้งไว้ทั้งหมด 12 ชม. ก็จะได้ขนมเข่ง
          โดยนางสุดจิ ตต์ ส่องรอบ กล่าวว่า  ตนเองและครอบครัวได้ทำขนมเข่ งมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยต่อวันจะทำถึง 120 กิโลกรัม แต่ปีนี้ไม่คึกคักกว่าปีที่ผ่ านมาเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี จากที่เคยทำส่งขายได้ตลอดทั้ งเดือน แต่ปีนี้กลับทำขนมเข่งส่งขายเพี ยง 20 วันเท่านั้น และยังพบว่าใบตองที่ใช้ห่ อขนมเข่ง กลับมีราคาปรับสูงขึ้นเป็นกิ โลกรัมละ 15 บาทซึ่งจากเดิมกิโลกรัมละ 12 บาท ทั้งนี้ขนมเข่งจะขายทั้งราคาปลี กและราคาส่ง โดยราคาปลีกกิโลกรัมละ 90 บาท ส่วนราคาส่งกิโลกรัมละ 70-75 บาท ซึ่งไม่ได้มีการปรับราคาขึ้นแต่ อย่างใดแม้จะได้รับผลกระทบจากวั ตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นก็ตาม โดยจะทำส่งขายในพื้นที่จังหวั ดตรัง  จ.สงขลา และยังส่งไปขายที่ประเทศมาเลเซี ยอีกด้วย
          สำหรับปีนี้ จะพิเศษกว่าทุกปีเนื่ องจากตนเองได้คิดสูตรทำขนมเข่ งใหม่เพิ่มขึ้นมา คือขนมเข่งเหนียวดำ จากที่เคยใช้เหนียวทั่วไปจะเพิ่ มเหนียวดำ กลิ่นจะหอมออกข้าวเหนียวดำ ลักษณะจะมีสีเข้มกว่า จะขายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท หลังจากที่ออกตัวมาผลตอบรับลู กค้าชื่นชอบเป็นอย่างมาก จึงมีทั้งขนมเข่งสูตรดั้งเดิ มและขนมเข่งเหนียวดำไว้ส่ งขายให้ลูกค้ารับเทศกาลตรุษจีน หากสนใจสั่งขนมเข่งสามารถติดต่ อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 083-5927829, 087-6299234
         ส่ วนทางด้านนางสาวน้อย พลูสิน อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กล่าวว่า ตนเองกับครอบครัวได้ทำขนมเข่ งมานานกว่า 20 ปีแล้ว จะทำขายกิโลกรัมละ 90 บาทซึ่งขายปลีกอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำในตั วเมืองตรังมาซื้อในช่ วงเทศกาลตรุษจีน ต่อวันจะเตรียมเหนียวไว้ 25 กิโลกรัม จะทำขายเพียง 10 วันเท่านั้นเพื่อให้ลูกค้ าประจำได้มาซื้อไปไหว้เจ้ าในเทศกาลตรุษจีนเช่นกัน