ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นศ. สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง คว้าที่ 8 จาก 141 ทีม แข่งตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผกาแก้ว พรหมศิริ อาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชืคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ เพชรย้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายรณชัย เมืองช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายนันทสิทธิ์ เกื้อบุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 Thailand Accounting Challenge 2019 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ โดยทีม T061 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 141 ทีม จาก 75 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ.