ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ที่จังหวัดตรัง ตำรวจภูธรภาค 9 มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 7

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(30 ม.ค.) พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อัยการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 7 ในส่วนของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ ลานเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมืองตรัง

  ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม โดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายยุติธรรม ทหาร ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด       ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทำให้ประชาชนมีความสุข มีการขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจา ไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ตำรวจภูธรภาค 9 โดย พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9  สนองนโยบายรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 โดยร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าเจรจาไกล่เกลี่ย ทำข้อตกลงประนีประนอมและปรับโครงสร้างหนี้ ให้ความเป็นธรรมกับทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ขณะเดียวกันได้ร่วมกันใช้มาตรการทางกฎหมายกับเจ้าหนี้นอกระบบผ่าน "ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน” สรุปผลการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ม.ค.62 ดังนี้ จับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 15 ราย ผู้ต้องหา 17 คน ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ   79 ราย ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 117 คน สามารถนำกลับมาซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 83 ฉบับ คิดเป็นเนื้อที่ 94 ไร่ - งาน 42 ตารางวา รถยนต์ 10 คัน รถจักรยานยนต์ 22 คัน รวมมูลค่าความเสียหายรวม 13,171,900 บาท

ทั้งนี้ พล.ต.ท.รณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9   ได้กล่าวว่า ภาพรวมในวันนี้ เราได้ทำต่อเนื่องมาทุกเดือนในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในกรณีที่กู้ยืมโดยสัญญาไม่เป็นธรรม ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 ทุกจังหวัดทำพร้อมกันหมด และพร้อมกันทั่วประเทศด้วย วันนี้เราสัญจรมาพื้นที่จังหวัดตรัง แต่การปฏิบัติเป็นทั้ง 7 จังหวัดอยู่แล้ว สำหรับกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ต้องดูว่าเขาผิดตรงไหน เรื่องดอกเบี้ยก็ว่ากันไป ถ้าเป็นเรื่องฉ้อโกง ปลอมเอกสาร ก็ดำเนินคดีเรื่องฉ้อโกง ถ้าเจ้าทุกข์เกิน 10 รายเป็นการฉ้อโกงประชาชน