ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบโล่เกียรติคุณอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(30 ม.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น

ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 – วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 64 คน เสียชีวิต 2 คน จากผลการดำเนินการดังกล่าว มีอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเท่ากับศูนย์จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอวังวิเศษ และอำเภอหาดสำราญ