ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 5 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(30 ม.ค.) ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

          ด้วยนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้รับคัดเลือกเป็นนักกากรีฑาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 7-20 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บัดนี้ การแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายตะวัน แก้วดำ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รายการแข่งขันกระโดดสูง นางสาวปิยะฉัตร ขาวล้วน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) รายการแข่งขันวิ่งผลัด4x400 เมตร และนายชัยยา สุขขา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รายการแข่งขันกระโดดไกล