ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จัดหางานจังหวัดตรังจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพ

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (30 ม.ค.) นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU Trang Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมืองตรัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และมีนายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

          ในการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งประชาชนคนหางาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และคนพิการที่ต้องการหางานทำได้สมัครงานมีโอกาสเลือกตำแหน่งได้กว้างขวางขึ้น และสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ได้มีงานทำ มีรายได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย ให้นักเรียน นักศึกษาได้ชมนิทรรศการที่หลากหลาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการมารับสมัครงานจำนวน 21 ราย ได้แก่ ประเภทกิจกรรม ค้าปลีก ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ยาง แปรรูปไม้ยางพารา โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติอาชีพ จำนวน 12 อาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมอีกด้วย