ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ตรังนำของดีอันดามัน สู่จังหวัดพิษณุโลก ในงาน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามัน

วันที่ 31 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

 นางณิทฐา  แสวงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair  2019 ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2562  ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่

           ทั้งนี้การแสดงและจำหน่ายสินค้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี  ของเด่น  ของดัง  จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สตูลและตรังโดยได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้าอาทิ  ขนมเค้กเมืองตรัง  ซาลาเปาทับหลี   อาหารทะเลแปรรูป   เครื่องประดับมุก   หมอนยางพาราและอาหารใต้ปรุงสดรสชาติเด็ดพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าเด่นและแลนด์มาร์คของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายซื้อของ แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าชมงานในครั้งนี้