ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯตรัง กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง พร้อมสนับสนุน กกต.จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยอมรับตรังเป็นสนามแข่งขันสูง ให้ยึดปฎิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด

วันที่ 1 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึงการดูแลและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์นี้ โดยตนได้กำชับภาคราชการ ข้าราชการจะต้องไม่เอนเอียงทางการเมือง การไม่เอนเอียงหมายถึงไม่แสดงออกถึงการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และมีหน้าที่ในการสนับสนุน กกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้ข้าราชการทุกภาคส่วนต้องวางตัวเป็นกลางในการเมือง และสนับสนุนการเลือกตั้งให้กับ กกต.ตามที่ กกต.ร้องขอ หากตรวจพบข้าราชการไม่วางตัวเป็นกลาง มาตรการการลงโทษ ก็เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ถ้าไม่เป็นกลางก็ต้องดูว่าพฤติกรรมเขามากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดตนได้แต่งตั้งให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.ได้ร้องขอมา อีกทั้งยังมีการการสนับสนุน เช่น เรื่องของทะเบียนราษฎร ซึ่งขณะนี้ได้เน้นย้ำในการประชุมกรรมการจังหวัดว่า ขอให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนนี้กรมการปกครองได้สนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ กกต.ร้องขอมาเช่นกัน ซึ่ง ก็คงจะไม่น่ามีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายก็ได้เน้นย้ำไปกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด สำหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์ ต้องดูกรอบกติกาว่ากฎหมายให้มากน้อยแค่ไหน  ยกตัวอย่างเช่น ที่ปิดประกาศต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนด จังหวัดได้รับการประสานจาก กกต.ว่าขอให้ใช้ศาลากลางเป็นสถานที่ในการติดประกาศต่าง ๆ ซึ่งผมได้อนุญาตไปแล้ว กกต.จะเข้ามาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพราะว่าทุกพรรค ทุกฝ่าย สามารถใช้ตรงนี้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนในพื้นที่ทางหลวง ได้ประสานไปยังทางหลวงจังหวัดตรัง ขออนุญาตในการติดตั้งตามที่ กกต.ร้องขอ อันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดตรังมี 3 เขตเลือกตั้ง คิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่เราได้รับการร้องขอจาก กกต.และให้การสนับสนุน และนี้ก็เป็นส่วนที่ทางจังหวัดเองได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว” นายลือชัย แถลงให้ทราบ

สำหรับวันสมัครรับเลือกตั้งวันแรก 4กุมภาพันธ์  ตนได้ประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ขอให้ได้ดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกและจราจร เรื่องความปลอดภัย และตลอดวันรับสมัคร วันที่ 4-8 ก.พ.เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของ กกต.เองเขาก็มีผู้ตรวจการในการเลือกตั้ง ก็มีอยู่ 5 ท่านในการดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จังหวัดตรังมี 3 เขตเลือกตั้ง  และเป็นพื้นที่ๆมีการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ตนคิดว่ามีความเข้มข้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องถือปฎิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะต้องได้รับผลในการที่จะถูกฟ้องร้อง ตรงนี้ตนเองได้เน้นย้ำกับข้าราชการที่ไปสนับสนุน กกต.ว่า ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เพราะว่ามีนายอำเภอ ปลัดอาวุโส เจ้าหน้าที่ของราชการต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนในการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง