ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี

วันที่ 1 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(1 ก.พ.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ถ้ำเขาช้างหาย ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันลูกลม ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นเพื่อรัก ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอนาโยง รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร กิจกรรมวิ่งลูกลมฮาร์ฟมาราธอน วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนาหมื่นศรี "แลลูกลม ชมนา ช่างทอ” ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมลานวัฒนธรรม แสดงวิถี นาหมื่นศรี ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมลานวัฒนธรรมชาวตรัง ชุด เขา ป่า นา เล ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงแสง สี เสียง ชุด เขา ป่า นา เล วิถีนาหมื่นศรี แห่งตรังคบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562 และการออกร้านค้าวิถีนาหมื่นศรี ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2562  และเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้แพร่หลาย เพื่อเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมการแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรีอีกด้วย