ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลห้วยยอดปิดถนนเพชรเกษม ยาว 2 กิโลเมตร เปิดตลาดขายผัก 100 กว่าปีห้วยยอด เป็นการขายผักที่มีมายาวนานของชาวห้วยยอด รับเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี

วันที่ 3 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

        (3 ก.พ.) ที่บริ เวณถนนเพชรเกษม หน้าตลาดศรีศุภผลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้ทำการปิดถนนยาวกว่า 2 กิโลเมตร  เพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านำผั ก ผลไม้ ขนมเข่ง หัวหมู ไก่ เป็ด ทั้งของคาวของหวาน มาจัดจำหน่ายให้แก่ ประชาชนชาวตรังทั้งชาวไทยเชื้ อสายจีน ที่จะนำไปไหว้บรรพบุรุษในวันพรุ่ งนี้ (4 ก.พ.) โดยประเพณีนี้เรียกว่า ตลาดขายผัก 100 กว่าปีห้วยยอด เป็นการขายผักที่มี มายาวนานของชาวห้วยยอด ซึ่งเริ่มขายตั้งแต่ช่วงเช้าวั นนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวัน (วันจ่ายตลาดหรือวันขายผัก)นั่ นเอง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึ กคักแม้จะมีอากาศที่ร้อนจัด ก็เริ่มมีประชาชนออกมาจับจ่ ายใช้สอยซื้อของไปเซ่นไหว้กั นแล้ว ทั้งนี้ราคาผักจะมีราคาตั้งแต่ 5-20 บาท ขนมเข่ง ราคา 10-120 บาท หัวหมู กิโลกรัมละ 150 บาท หรือซื้อเป็นหัวละ 400 บาท เป็ดตัวละ 400 บาท ไก่ตัวละ 160 บาท ขนมแต้เหนียว 10-20 บาท และบรรดาผลไม้ต่างๆไปตลอดจนเสื้ อผ้าชุดแดง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุ รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการขายผั กที่มีมายาวนานของชาวห้วยยอดให้ คงอยู่สืบไป
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย การประกวดมิสไชนิส การประกวดธิดาไชนิส การจำหน่ายผักผลไม้ของเซ่นไหว้ เทศกาลตรุษจีน การแสดงบนเวที การแสดงรำไทเก๊ก ลีลาศ ไลน์แด๊นซ์ การเชิดสิงโต การแสดงวงดนตรีคอมโบ้โรงเรียนห้ วยยอด การเชิญชวนประดับตกแต่งร้านค้า โคมไฟ กิจกรรมอวยพรผู้สูงอายุ ชาวไทยเชื้อสายจีน กิจกรรมส่งเสริ มความสามารถของเยาวชน การแสดงวงดนตรีโฟล์คซอง การออกบู๊ธแสดงสินค้า จากบริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ  
        นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวว่า ประเพณีดังกล่าวเปิดประเพณีที่ สืบทอดกันมายาวนาน ของอำเภอห้วยยอด ซึ่งก่อนวันตรุษจีน จะมีวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยว ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจ่ายได้มีพ่ อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลและในพื้ นที่ใกล้เคียงก็ได้มาจับจ่ายซื้ อของเพื่อเซ่นไหว้ในวันพรุ่งนี้ โดยมีการจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเช้ าและเริ่มคึกคักในช่วงค่ำ และทางเทศบาลได้จัดกิจกรรมมี การประกวดธิดาไชนิสด้วย และยังมีการผัดหมี่แจกให้ชาวบ้ านได้ชิมฟรีอีกด้วย จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวซึ่ งวันนี้เป็นวันจ่ายของอ.ห้วยยอด โดยเทศบาลตำบลห้วยยอดได้สื บทอดกิจกรรมขายผักมาเป็ นระยะเวลา 100 กว่าปี ซึ่งจะมีสินค้าสำหรับเซ่นไหว้ต่ างๆและกิจกรรมมากมาย และกลางคืนก็มีการประดับตกแต่ งไฟสถานที่ อย่างเช่น อุโมงค์โชคดี ซึ่งที่ดังกล่าวแต่เดิมเคยเป็ นโรงแรมโชคดี หลังจากนั้นอุโมงค์ตรงนี้ หากใครได้ลอดผ่านก็จะได้รั บความโชคดีอีกด้วย ทั้งนี้บรรยากาศเริ่มคักคึ กและผู้คนให้ความสนใจต่างมาเยี่ ยมชมและเริ่มดูบรรยากาศแล้วเช่ นกัน