ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก

วันที่ 3 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(3 ก.พ.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ณ เวทีกลาง ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมี นางรัศมี ขจรสิริสิน ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

          ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และขยายเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอ โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกอบการค้าอาหารที่ถูกสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพสนับสนุนโครงการเมืองไทยแข็งแรง คนตรังแข็งแรง ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การรับประทานอาหารตามแบบฉบับของเมืองตรัง ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง โดยนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ Food safety นับเป็นนโยบายสำคัญที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนต้องมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่าย จนถึงผู้บริโภค หรือเรียกว่าจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ผู้ประกอบการค้าอาหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ในการเตรียมปรุงอหารพร้อมบริโภคให้สะอาดปลอดภัย ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้าอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ชมรมฯ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมจัดงานมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลกขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จากทุกอำเภอในจังหวัดตรัง จำนวน 80 บูธ การสาธิตวิธีทำอาหารพื้นเมืองของจังหวัดตรังอีกด้วย