ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยใหญ่ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นำวัตถุดิบในพื้นที่จากเกษตรเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทำแหนมหมูและปลาส้มสูตรเด็ดจากต้นตำรับ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 4 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          (4 ก.พ.) ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยใหญ่ ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของนายบุ ญรอด บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จากพื้นที่ดังกล่าวที่มี การทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเริ่มจากการเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลา การทำเกษตรพอเพียง และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุ นหมู่บ้าน(กทบ.)เข้ามาช่วยส่ งเสริม ทำให้มีการพัฒนาต่อยอดจนทำให้ เกิด กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มน้องใหม่ในการนำวั ตถุดิบในพื้นที่ดังกล่าวมาแปรรู ปยังไม่ถึงปี ได้มีการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปเรื่อยๆจนวันนี้ออกตัวมาทำให้ เป็นที่สินค้าที่ลูกค้ายอมรั บและมีความต้องการมาก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จำนวน 9 คน
           นางนิตยา ป้อมอาษา อายุ 38 ปี ประธานกลุ่มแปรรูปบ้านห้วยใหญ่ กล่าวว่า  สำหรับการทำแหนมหมูจะทำเป็น 2 อย่าง ก็คือแหนมหมูชิ้นกับแหนมหมูที่ เป็นแหนมหมูบดผสมหนังหมู โดยแหนมหมูชิ้นเราจะใช้เนื้อหมู อย่างดีวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้ นที่ของเรานำมาทำแหนมได้อร่อยที่ สุดคือหมู 3 ชั้นและเนื้อหมูส่วนขาหน้า พอได้วัตถุดิบมาก็จะลอกหนั งออกให้ แต่เราก็จะไม่ทิ้งหนั งจะนำไปทำแหนมหมูในส่วนแหนมหมู หนังหมูบด พอได้เสร็จก็จะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้ นที่มีทั้งเนื้อและมันอยู่ในชิ้ นเดียวกัน โดยหั่นประมาณหนึ่งนิ้วมือ พอได้มาเสร็จปุ๊บก็จะพักไว้ก่ อนในตะแกรงเพื่อให้สะเด็ดน้ำ เนื่องจากการทำแหนมจะไม่ให้มีน้ำ  หลังจากนั้นนำไปแช่ในตู้เย็นหรื อแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อให้เนื้ อหมูเซ็ตตัวก่อน และเรามาเตรียมเครื่องปรุง คือกระเทียม ซึ่งกระเทียมจะต้องพิถีพิถันต้ องปอกเปลือกและตัดหัวที่มีเชื้ อราและสีดำๆตัดออก ให้หมด และนำมาตำในครก เนื่องจากจะมีรสชาติและกลิ่นที่ หอมกว่า โดยนำเนื้อหมู 1 กิโลกรัมจะใช้กระเทียม 3 หัว น้ำตาล 3 ช้อนโต๊ะ เกลือช้อนครึ่ง เครื่องปรุงรสได้นิดหน่ อยตามใจชอบ และข้าวเหนียวประมาณ 1 ปั้น ซึ่งข้าวเหนียวเป็นสูตรเด็ ดในการทำแหนมหมูที่ตนเองได้ มาจากภูมิปัญญาปู่ย่าตายายสู ตรภาคอีสานของแท้ เนื่องจากสารอินทรีย์ในข้าวเหนี ยวหากหมักแล้วจะออกรสชาติหวาน พอได้ส่วนผสมแล้วก็นำมาคลุกเคล้ าให้เข้ากันกับเนื้อหมู แล้วนำมาบรรจุใส่ในกระปุก ปริมาณ 350 กรัม กระปุกละ 80 บาท และแหนมหนังหมูห่อใบตอง 5 ห่อ ราคา 40 บาท ซึ่งทางกลุ่มจะทำในแต่ละครั้ งเราจะใช้หมูถึง 20 กว่ากิโลกรัม โดยใช้เวลาในการทำประมาณ 3 ชม.ซึ่งค่อนข้างละเอียดเนื่ องจากต้องปอกกระเทียมและทำอย่ างพิถีพิถัน ไม่เน้นสารกันบูด โดยพักทิ้งไว้จำนวน 3 คืน หลังจากนั้นสามารถนำมาปรุงเป็ นอาหารได้ตามใจชอบ ส่วนวิธีการทอดก็จะทอดตามปกติทั่ วไปใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยแล้ วนำแหนมหมูลงกระทะ ตั้งไฟตามปกติ ทอดจนเนื้อหมูเปลี่ยนเป็นสี แดงส่งกลิ่นหอมฟุ้งของกระเทียม ในส่วนของรสชาติของแหนมหมู จะออกเปรี้ยวเล็กน้อย แต่นุ่มลิ้นอร่อยกลมกล่มเลยที เดียว
          

            ทั้งนี้ แหนมหมูสามารถเก็บใส่ไว้ในตู้ เย็นได้ถึง 1 เดือน จะส่งขายทั้งในพื้นที่ จ.ตรัง และยังส่งขายทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ทางกรุงเทพฯจะมีออเดอร์มามาก โดยส่วนใหญ่จะสั่งแล้วนำไปขายต่ อ ซึ่งยอดสั่งในช่วงเทศกาลจะมี ออเดอร์สั่งมากถึง 200-300 กระปุก นอกจากนี้ ทางกลุ่มแม่บ้านห้วยใหญ่ยั งนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่ ที่เลี้ยงปลานิล นำมาแปรรูปเป็นปลาส้ม ซึ่งขายกระปุกละ 80 บาท อีกด้วย หากสนใจสามารถสั่งได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 086-2672669