ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำหมูย่างและอาหารคาวหวานตั้งโต๊ะเซ่นไหว้ขอพรและแก้บนจากองค์พระท่ามกงเยี่ย ภายในศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัด

วันที่ 4 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

          ที่ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย ถนนรักษ์จันทร์ เขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ของจังหวัดตรังมีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากนำหมูย่าง อาหารคาวหวานประเภทหมี่ผัด ผลไม้ ของหวาน ไปตั้งโต๊ะเซ่นไหว้องค์พระท่ามกงเยี่ย ซึ่งชาวตรังส่วนใหญ่มีความเชื่อมาขอพรให้ท่านปัดเป่าทุกข์และพึ่งพาในทุกเรื่อง โดยปีนี้ส่วนใหญ่ขอให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และบ้านเมืองสงบสุข  ขณะที่บางส่วนได้มาบนบานในปีที่แล้ว และประสบความสำเร็จจึงต้องนำหมูย่างมาแก้บนซึ่งเฉพาะช่วงเช้าในศาลเจ้าฯเต็มไปด้วยหมูย่างกว่า 30 ตัว  ซึ่งศาลเจ้าฯได้เปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ามาไหว้พระ ขอพร เติมน้ำมันจุดตะเกียงชีวิต และเสี่ยงทายเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีนตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา และจะเปิดให้บริการตลอด 24 ไปจนถึงวันที่ 5 ก.พ. นี้ ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำกิจกรรมมงคลต่างๆเนื่องในวันปีใหม่จีนอย่างหนาแน่น