ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดตรัง ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ที่จะสมัครมารอก่อนเวลา จึงต้องมีการจับฉลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ผู้สมัครของแต่ละพรรคจะได้หมายเลขไม่เหมือนกัน

วันที่ 4 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

             ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง  ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  ใช้เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง โดยก่อนที่จะรับสมัครนั้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง ได้ชี้แจงถึงข้อห้ามต่างๆที่กฎหมายบังคับ หากฝ่าฝืนผู้สมัครอาจจะถูกใบเหลือได้

  ในขณะที่นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับสมัครและต้อนรับผู้สมัครที่เดินทางมาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง  ทั้งนี้พบว่าผู้สมัครมารอตั้งแต่ก่อนเวลารับสมัคร ทางคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 3 เขต ได้ชี้แจงให้กับผู้สมัครได้ทราบว่าต้องมีการจับฉลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ของแต่ละคน ผู้สมัครพรรคเดียวกันก็ไม่ได้หมายเลขเดียวกัน  ทางผู้สมัครก็ต้องไปบอกกล่าวกับชาวบ้านเองว่าตนเองหมายเลขใด  ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ผู้สมัครเป็นคนจับฉลากเอง เพื่อความเป็นธรรมของทุกคน  ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายชวน   หลีกภัย  ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ นำผู้สมัครมาสมัครครบทั้ง 3 เขต นอกนั้นก็มีพรรคต่างๆ เช่น พรรคเพื่อไทย  พรรคพลังประชารัฐ  พรรคไทยรักษาชาติ  พรรคอนาคตใหม่ พรรคคลองไทย พรรคประชาชนปฏิรูป และอีกหลายพรรคส่งผู้สมัครเพื่อแย่งชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง  สำหรับผู้สมัครในเขตที่ 1 มีผู้สมัคร จำนวน18 คน  เขตที่ 2 มีผู้สมัคร จำนวน 16 คน หลักฐานไม่ครบ 1 คน เหลือผู้สมัคร จำนวน 15 คน  เขตที่ 3 มีผู้สมัคร จำนวน 13 คน ทั้งนี้จะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาภาพันธ์  2562 ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.