ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองกันตังจัดแถลงข่าว “82 ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์”

วันที่ 5 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (5 ก.พ.62) นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายทวี จิโรจน์มนตรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง นายพิพิธ จรุงเกียรติกุล ประธานกลุ่มกันตังเมืองเก่า  นายเปล่งแสง ชยันต์เกียรติ ประธานกลุ่ม RUN Together  และ นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน " 82 ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์” ณ สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์

          นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 82 ปี การยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลเมืองกันตัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ถือได้ว่าเทศบาลเมืองกันตังเป็นเทศบาลรุ่นแรก ๆ ที่มีอายุยืนยาวตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อปี 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตย เทศบาลเมืองกันตังจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความเป็นเทศบาลเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวขึ้น ในระหว่าง14 – 17 มีนาคม 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ และลานเฉลิมพระเกียรติฯริมฝั่งแม่น้ำตรัง โดยกิจกรรมภายในงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในอำเภอกันตัง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มประชาชน ที่มาร่วมออกร้านและจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้ อาทิ กลุ่มกันตังเมืองเก่าจะมีการจัดกิจกรรมย้อนยุค  นิทรรศการภาพเก่า การแต่งกายบะบ๋า  การจำหน่ายอาหารโบราณกว่า 40 ร้าน การละเล่นพื้นบ้าน บริเวณศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน  การออกร้านจำหน่ายอาหารตลาดต้องชม กิจกรรมรำวงโบราณ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ (ริมฝั่งแม่น้ำตรัง) สำหรับสวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์จะมีการจัดสถานที่สวยงามไว้สำหรับเป็นจุดถ่ายรูปของผู้มาร่วมงาน  มีการแสดงแสงสีเสียง "เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์” การออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์จากสถานศึกษา ชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอกันตัง และชุมชนเทศบาลเมืองกันตัง

 นอกจากกิจกรรมภายในงานดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกิจกรรมการวาดภาพจิตรกรรมฝาพนัง Street Art  ในตัวเมืองกันตัง โดยความร่วมมือจากกลุ่ม YEC ตรัง นำศิลปินวาดภาพจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful ” 12 จุดในเขตเทศบาลเมืองกันตัง  และยังเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่ม RUN Together ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดวิ่งการกุศล " กันตังฮาล์ฟมาราธอน” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลกันตัง  ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน  "82 ปี เมืองกันตัง ภูมิหลังประวัติศาสตร์” 14-17 มีนาคม 2562 นี้