ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2562

วันที่ 26 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 5 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(26 มี.ค.) นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา  ศาลากลางจังหวัดตรัง  ชั้น 5

 

           สำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้   ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้จังหวัดอำเภอ    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ คือ ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร  โดยได้แบ่งการดำเนินงาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม  ถึง 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562  ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง   แขวงทางหลวงตรัง   สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ   สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดมีการแบ่งเป็นจุดตรวจหลัก 20 จุด ด่านชุมชน   จุดบริการประชาชนในช่วงเวลาดงกล่าว และในที่ประชุมยังมีการเตรียมการสำหรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดตรัง