ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 2 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (26 มี.ค.2562) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาธรรมสภาวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี "การเทศน์มหาชาติ” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ซึ่งในการจัดเทศน์มหาชาติในครั้งนี้มี พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นองค์เทศน์มหาชาติ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม