ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรังจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(27 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดสาริการาม อ.เมืองตรัง

          การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย (คลินิกปกติ) โดยบูรณาการร่วมกับงานเทศบาลสัญจรของเทศบาลตำบลโคกหล่อ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่น ๆ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลาดเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน