ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019

วันที่ 28 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 2 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(28 มี.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง

จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่กลุ่มภาคใต้ ฝั่งอันดามันมีศักยภาพสูง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โครงการ กำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดงานไปแล้ว 2 ครั้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก   และ ณ จังหวัดอุดรธานี  ได้รับผลการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี   การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 มีผู้ประกอบการเข้า ร่วมงาน จำนวน 156  คูหา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตรัง  ห้างโรบินสัน สาขาตรัง พาณิชย์จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า "ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR  2019” ในวันนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เราจะจัดในพื้นที่ของเรา ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่พิษณุโลกและอุดรธานี วันนี้เรานำกลุ่มอันดามันและจังหวัดอื่น ๆ มาที่จังหวัดตรังของเราอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดตรังได้รับของดีโดยเฉพาะของใช้ไม้สอย หรืออาหารการกิน เครื่องใช้ที่มีคุณภาพอยากคืนกำไรให้พี่น้องประชาชนในฐานะที่เราเป็นแกนหลักในเรื่องการดำเนินโครงการของดีภาคใต้อันดามัน เพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนในวันนี้เป็นวันแรก ผมเชื่อว่าได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งของดีที่นำมาในวันนี้หลักแน่นอนจังหวัดภาคใต้อันดามันทั้งกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ระนองถึงสตูลเป็นหลัก จังหวัดตรังของเราเติมประมาณ 54 บูทก็มากพอสมควร ซึ่งพยายามคัดสรรสิ่งที่เป็นสุดยอดของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามัน นอกเหนือจากนี้เพื่อสร้างสีสันเรากลุ่มต่าง ๆ ที่มาร่วมด้วยเป็นภาคีกัน ยกตัวอย่างเช่นของเชียงราย เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปที่ไหนมาที่โรบินสันจังหวัดตรัง ทั้งหมด 154 บูท ซึ่งตรงนี้ถือว่าพอสมควรเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณจำกัดทำเท่าที่ทำได้ ผมคิดว่าวันนี้นอกเหนือจากเราจำหน่ายสินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วเรายังพูดถึงเรื่องมิตรภาพในทางการค้า เรียกว่า Maxing อยากให้ผู้ประกอบการในแต่ละที่มาเจอกันและพูดคุยทำความเข้าใจจะเกิดความร่วมมือในอนาคตในทางการค้า จากตัวเลข 2 ครั้งที่ผ่านมาผมก็ยังยืนยันตัวเลขว่า อย่างกรณีที่อุดรธานีเราไม่น้อยกว่า 4-5 ล้านที่เป็นตัวเงิน แต่ว่าในตัวมูลค่าในการที่จะมีคู่การค้ามันมีคุณค่าเพิ่มแต่ตรงนี้ก็ต้องรวบรวมประเมินผล ผมเชื่อว่าจะมีตัวเลขน่าสนใจและสินค้าของจังหวัดตรังเราคัดสรรสุดยอดของจังหวัดตรังจริง ๆ