ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง มอบเงินยังชีพให้กับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย เนื่องจากประสบปัญหาด้านสุขภาพ

วันที่ 28 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 3 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(28 มี.ค.) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการมอบเงินค่าครองชีพรายเดือนให้กับนางสาวเกสร ชูบาล อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

 

ทั้งนี้ นายศักดิ์สวาท สุวรรณนัง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า นางสาวเกสร ชูบาล อายุ 45 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 บ้านโคกทราย ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ณ ประเทศอิตาลี ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศเวียดนาม และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชิงแชมป์โลก ณ ประเทศแคนาดา และปัจจุบันมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ โดยทางคณะของจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและมีภารกิจหลักด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ได้ให้ความสำคัญต่ออดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้พิจารณาให้การช่วยเหลือ มอบเงินค่ายังชีพรายเดือนให้กับ นางสาวเกสร ชูบาล อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยดังกล่าว จากงบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดือนละ 8,000 บาท ตลอดชีวิต หรือจนกว่ากองทุนจะยุบหรือล้มเลิก และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะโอนเงินค่าครองชีพรายเดือน ให้กับนางสาวเกสร ชูบาล ทุกสิ้นเดือนต่อไป