ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดกิจกรรม Big Cleaning จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ

วันที่ 4 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(4 เม.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ วัดประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้จิตอาสา และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีจิตอาสาจากอำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง และอำเภอหาดสำราญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน