ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังปล่อยขบวนรถประชาชนไปร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร

วันที่ 4 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(4 พ.ค.) นางณิทฐา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถประชาชนไปร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

          ตามที่รัฐบาลได้เชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และได้ทราบว่ามีประชาชนในทุกจังหวัดมีความประสงค์เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้จังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว โดยเฉพาะในการเข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นเพื่อให้การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดตรังจึงได้ประสานขอให้อำเภอ และเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล อำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะไปร่วมชื่นชมพระบารมี และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในการร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

          ทั้งนี้ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า สำหรับการเดินทางไปร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใส่เสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือชุดสุภาพ (เสื่อโปโลสีเหลือง กางเกงกระโปรงสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น กรณีเป็นจิตอาสาพระราชทานให้สวมหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และติดบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา ส่วนการเดินทางจากจังหวัดถึงจุดรับ-ส่ง (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ คอยประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่ออกจากจังหวัดไปจนถึงจุดเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งทราบว่าจังหวัดตรังจะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ บริเวณถนนราชดำเนินการ และในการเดินทางขอให้เป็นไปตามกำหนดการของจังหวัด ซึ่งได้กำหนดจุดแวะพัก จุดพักรับประทานอาหารตามเส้นทาง โดยจะเดินทางถึงจุดพักยานพาหนะ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในเวลา 07.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 และขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน เดินทางถึงจุดหมายได้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ แสดงความจงรักภักดี และชื่นชมพระบารมีโดยใกล้ชิด และขอให้เดินทางกลับจังหวัดตรังโดยสวัสดิภาพทุกท่าน