ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ประชาชนให้สัมภาษณ์ปลื้มปิติแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 5 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดตรังกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม นั้น

ร้อยโท เชาวลิต ทิมบำรุง ข้าราชการบำนาญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันนี้ (5 พ.ค.) ได้มีโอกาสมาร่วมรับชมการถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเป็นพิธีกรในงานพระราชพิธี ตนมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งในพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบของบุตรที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องต้น เช่น ในการตั้ง "จิตอาสา” เราจะเห็นว่าหมวกสีฟ้า คือ สีแห่งพระราชมารดา ผ้าพันคอ สีเหลือง คือสีแห่งพระราชบิดา คือจะเริ่มทำอะไรก็ตามจะคิดถึงพระราชบิดา พระราชมารดา เป็นปฐมเสมอ วันพระบรมราชาภิเษกพระองค์ท่านทรงประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีทุกประการ พระองค์ท่านจึงเป็นแบบแห่งการเป็นบุตรที่ดีแก่ลูกไทย หลานไทย อย่างยิ่งยวด บุตรดี ย่อมนำความสุขมาให้พ่อแม่ ทำอะไรได้อย่างถูกต้องจะเป็นคนดีของสังคมของประเทศสืบไป ส่วนตัวผมแล้วดีใจมาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพระราชพิธีของจังหวัดตรัง ทุกครั้งทุกพิธีตลอดมา ถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและวงศ์สกุล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มปิติยินดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย นับเป็นพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้

นายชยุต แซ่หลี อายุ 61 ปี จิตอาสา กล่าวถึงความรู้สึกว่า ตนเป็นจิตอาสาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 10  และจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้และในรัชกาลที่ 10 ตนได้มีโอกาสร่วมทำความดี ดีใจที่พระองค์ท่านทรงขึ้นครองราชย์ขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  วันนี้จิตอาสา ประชาชน ข้าราชการทุกภาคส่วน มาร่วมกิจกรรมมากมาย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ท่านจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน