ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่า ฯตรัง บวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี น้อมรำลึกตามรอยเสด็จฯ ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(7 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี น้อมรำลึกตามรอยเสด็จฯ ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 ณ ศาลหลักเมืองตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการและประชาชนรวมงานด้วยการพร้อมใจกับสวมชุดสีขาวสดใสไปทั้งงานสมโภช

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง ขอการตั้งเมืองในอดีต ตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งศาลหลักเมืองมาแล้ว แต่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็นคนสร้าง และใช้บริเวณดังกล่าวเป็นที่บริหารราชการแผ่นดิน ต่อมา  พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง เจ้าเมืองตรังในขณะนี้เห็นว่าจังหวัดตรังมีแม่น้ำที่สามารถทำการค้าขายกับต่างประเทศได้ เช่น ปีนัง จึงขยายเมืองไปยังกันตัง ต่อมาสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6 มีดำริว่า ที่ตำบลทับเที่ยงมีชุมชนชาวจีนมากมาย ที่มาค้าขายจึงดำริให้ย้ายเมืองมาที่ ทับเที่ยง เพราะฉะนั้นศาลหลักเมืองตรังจึงมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นพระบรมโอรสาธิราช เคยเสด็จศาลหลักเมืองตรัง ฉะนั้นวันนี้จึงมีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนจังหวัดตรังจะได้มาร่วมกันสมโภชศาลหลักเมืองตรั้งทั้งพิธีพราหมณ์ และพิธีพุทธ

รวมทั้งการแสดงออกของพี่น้องชาวตรังที่จะมีการจัดแสดงมโนราห์กว่า 100 คน รวมทั้งการแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัด ตามคำกล่าวทีว่า "มาแต่ตรัง ไม่หนัง ก็โนรา”  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงโขน มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP  โดยทาง อบต.ควนธานีจะจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรังไปจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม นี้ จึงเป็นงานหลักอีกงานหนึ่งของจังหวัดตรัง

          ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบกิจการของศาลหลักเมืองตรังจากจังหวัดตรัง ในปี 2550 และได้สานต่อการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง หลังจากที่จังหวัดตรังได้จัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2549 ตลอดมาจนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 14 สำหรับในปี พ.ศ.2562 นับเป็นปีที่ 208 ของการตั้งศาลหลักเมือง ประกอบกับเมื่อครั้งอดีต ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2433 เป็นปีที่ 128 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประทับเมืองตรัง ณ ตำบลควนธานี ถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวตรัง การจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562 เป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนน้อมรำลึกตามรอยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเสด็จประทับเมืองตรัง ณ ตำบลควนธานี พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ผู้นำการพัฒนาจังหวัดตรัง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวตรังและประชาชนทั่วไป และวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดตรัง โดยทางจังหวัดได้ตรวจทานจากหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาตม ของทุกปีเป็นวันที่จัดให้มีการสมโภชศาลหลักเมืองตรัง ด้วยการยึดโยงจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสภาคใต้ซึ่งเสด็จมาทางปากแม่น้ำตรัง เข้ามายังควนธานีพร้อมทั้งพัก ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2354 ผ่านมา 208 ปี จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดตั้งศาลหลักเมืองตรัง

 

           ทางด้าน นายนิวัฒน์ ชลธาร นายก อบต.ควนธานี กล่าวว่า จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง อบต.ควนธานี จัดกิจกรรมสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี โดยทาง อบต.ควนธานีเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม ซึ่งในวันนี้ช่วงเช้าจะมีพิธีสมโภชมีพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือสมโภชศาลหลักเมืองตรัง และกิจกรรมเฉลิมฉลอง มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแข่งขันกีฬา การแสดงรำมโนราห์ 100 กว่าคนถวาย พร้อมทั้งมีกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าความเป็นมาของเมืองควนธานีและศาลหลักเมืองตรังทั้งนี้ศาลหลักเมืองตรัง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2354 สมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อดูแลปกปักรักษาบ้านเมือง จากนั้นมีการปรับปรุง โดยล่าสุดปรับปรุงในปี. พ.ศ. 2558 ศาลหลักเมืองตรังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบลควนธานี และประชาชนทั้งจังหวัด มีการกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปีประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกตามรอยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตลอดจนบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์มงคลความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวตรังและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชหลักเมืองตรัง และการแสดงมหรสพเฉลิมสมโภชศาลหลักเมืองตรังในระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 พฤษภาคม 2562

           ด้านนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง กล่าวว่า  ศาลหลักเมืองตรัง ตั้งมาเป็นปีที่ 208ปีในปีนี้ ทางอำเภอกันตังมีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการเตรียมงานตั้งแต่เรื่องของการให้คำปรึกษา ประสานงานการจัดเตรีมสถานที่ ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานร่วมระหว่าง อบต.ควนธานี อำเภอกันตังและจังหวัดตรัง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562

ชาวตรังและประชาชนทั่วไป