ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (7 พ.ค.2562) เวลา 19.00 น.นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 ณ ศาลหลักเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้นำการพัฒนาและความเจริญมาสู่จังหวัดตรัง และยังถือได้ว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการมั่นคงแห่งรัฐในการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งด้วย