ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กองอำนวยกรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศฉบับที่ 1 (11/2562) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงมีผลกระทบตั้งแต่ 7-10 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากลมตะวันตกกำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

          1.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศลฯลฯ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 3.ให้หน่วยงานเจ้าท่า ประมง และตำรวจน้ำออกลาดตระเวนแจ้งเตือนการเดินเรือ เรือเล็ก เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก หรือเรือเฟอร์รี่ ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง มีอุปกรณ์ชูชีพให้เพียงพอ และให้ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมก่อนออกเรือ 4.ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน และควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงปกติ เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นมีน้ำท่วมขัง และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 5.หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7521 4382 หรือทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 และข่ายวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ช่องความถี่ 161.200, 162.800 MHz นามเรียกขาน "มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง