ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดตรังนำ QR CODE มาใช้ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นางสาวสุธิรา วิสารทพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตรัง กล่าวว่า ศาลจังหวัดตรังได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้คู่ความและประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง โดยการนำ QR CODE มาใช้ในการแจ้งสิทธิผู้เสียหาย การมาเป็นพยานศาล การยืนยันการโอนเงินฯ เชิญคู่ความไกล่เกลี่ยคดี การแจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การตอบรับการเชิญร่วมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตรวจสอบการโอนเงิน KTB Corporate Online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดตรัง