ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถีวัฒนธรรมตรัง ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลและประเพณีของจังหวัดตรัง

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(8 พ.ค.)  เวลา 19.00 น. นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถีวัฒนธรรมตรัง ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลและประเพณีของจังหวัดตรัง โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

          กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถีวัฒนธรรมตรัง ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เทศกาล และประเพณีของจังหวัดตรัง โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดดำเนินกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลและประเพณีให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของจังหวัดตรัง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรังให้มีความต่อเนื่องรวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของจังหวัดตรัง โดยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถีวัฒนธรรมตรัง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง อำเภอห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม และศูนย์ศิลปะวิถี ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โดยทางผู้จัดกิจกรรมฯ ได้เชิญศิลปินด้านการวาดภาพมาถ่ายทอดประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวตรังสู่ภาพวาดอันงดงาม ซึ่งมีให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ชมตลอดกิจกรรมฯ