ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ที่ตรัง ราคาผักมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

วันที่ 9 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(9 พ.ค.) ราคาผักในจังหวัดตรัง ยังคงมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคามีการปรับขึ้นเกือบเท่าตัว สาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ผักเสียหาย ในขณะที่ พ่อค้า แม่ค้า บ่นเป็นเสียงเดียวผักแพงส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายเป็นอย่างมาก นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้วปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผักลดลงเป็นอย่างมาก

          ทั้งนี้ จากการสอบถามนางจิตรา แท่นทอง  แม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลนครตรัง บอกว่าราคาพืชผักได้ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้งทำให้พืชผักของเกษตรกรได้รับความเสียหาย  ผักออกสู่ท้องตลาดน้อยกว่าปกติ   โดยหัวไชเท้า จากเดิมกิโลกรัมละ 25-30 บาท ปรับเป็น 45-50 บาท ต่อกิโลกรัม  ต้นหอม จากเดิมกิโลกรัมละ 150 บาท ปรับเป็น 250 บาท ต่อกิโลกรัม ผักชี จากเดิมกิโลกรัมละ 150บาท ปรับเป็น 200 บาท ต่อกิโลกรัม ผักคะน้า จากเดิมกิโลกรัมละ 35 บาท ปรับเป็น  50 บาทต่อกิโลกรัม  บวบ จากเดิมกิโลกรัมละ 25 บาทปรับเป็น 35 บาท ต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลี จากเดิมกิโลกรัมละ 25 บาท ปรับเป็น 25 บาท ต่อกิโลกรัม  ผักกาดหอม จากเดิมกิโลกรัมละ  70 บาท ปรับเป็น 120 บาทต่อกิโลกรัม แตงกวา จากเดิม 15 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเป็น 25 บาท ต่อกิโลกรัม มะนาว ที่มีจำหน่ายหลายขนาด จากเดิมกิโลกรัม70 บาท ปรับเป็น 120 บาท ต่อกิโลกรัม ขายเป็นลูกๆละ 10 บาท

          นอกจากนี้ราคาพืชผักจะมีการปรับราคาทุกวัน การที่ราคาพืชผักมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายของแม่ค้าเป็นอย่างมาก นอกจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ราคาพืชผักปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ก็ยังทำให้ประชาชนขาดกำลังซื้อ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม ทำให้ประชาชนมีภาระเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ต้องมีการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยแม่ค้าก็จะสั่งผักมาจำหน่ายไม่มาก หากขายไม่หมด พืชผักก็จะเสียหาย ก็จะประสบปัญหาการขาดทุน