ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเฉพาะกิจระดับจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(9 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท.) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง นางทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเฉพาะกิจ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจำนวน 6 โรงงาน

          ด้วยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมอบกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนด้านการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ.และให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเฉพาะกิจระดับจังหวัด องค์ประกอบคณะประกอบด้วย ผู้ว่าราชกรจังหวัดเป็นประธาน พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และฝ่ายความมั่นคง และพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินการตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานสกัดในพื้นที่

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ทาง กนป.มีมติให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการเพื่อมาตรวจปริมาณของน้ำมันปาล์มและบวกกับเรื่องค่ามาตรฐาน เรื่องของคุณภาพความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งวันนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผมให้รับผิดชอบสายที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จุดสำคัญก็คือมาดูในเรื่องของสต็อกน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ว่าขณะนี้มีปริมาณเท่าไหร่ และนำน้ำมันที่ได้รับไปตรวจคุณภาพตามมติ กนป.ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และเป็นความโชคดีของจังหวัดตรังเราที่เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงที่น้ำมันของเรามีคุณภาพ ซึ่งเราเองก็อยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ถือว่าเรามีส่วนสำคัญที่จะปฏิบัติตามมติ กนป. ให้มีการยกระดับราคาขึ้นมาด้วย โดยเฉพาะผลผลิตน้ำมันปาล์มของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ได้มาดูเราไม่ได้มาดูเฉพาะตรงนี้อย่างเดียว เราจะดูถึงวงจรปาล์มของเรา ซึ่งทางที่นี่เองก็สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือใช้ทั้งหมดของปาล์มทุกภาคส่วน และที่สำคัญมูลค่าที่เกิดขึ้นจากตัวน้ำมันแล้ววัสดุที่เหลือใช้เข้าสู่โรงไฟฟ้าด้วย โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมูล ซึ่งที่นี่เป็นทางที่นี่อยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราอยากจะชี้ให้เห็นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามมติของ กนป.ที่แบ่งภาคส่วนไปแล้ว ถือว่าเราได้มาดูในเรื่องของปาล์ม ซึ่งเราเป็น 1 ใน 5-6 จังหวัดที่มีปริมาณการปลูกปาล์มค่อนข้างเยอะ ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิตต้นทาง เกษตรกรเข้าใจและก็ฝ่ายผู้ประกอบการได้ใช้แนวทางต่าง ๆ เข้ามาช่วย ผมเชื่อว่าระดับราคาจะยกระดับ และวัสดุเหลือใช้จากปาล์มก็มีคุณค่าทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทฯ ที่นี่เองก็ทำอยู่ และที่สำคัญทางบริษัทฯ ได้ทำ CSR กับชุมชนด้วยโดยเฉพาะการใช้วัสดุเหลือใช้ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร เช่น การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากปาล์ม และต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ได้เห็นคุณค่า คืออยากให้คิดทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางทั้งหมดเลย

          ส่วนในเรื่องของรายละเอียดผมได้นำเรียนให้ทางพาณิชย์จังหวัดว่า นอกเหนือจากที่เราได้มาตรวจตามที่ กนป.แล้ว ประเด็นที่เป็นข้อจำกัด เป็นอุปสรรค เช่น ข้อจำกัดในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการตรวจคุณภาพ ต้องเสนอไปที่ กนป.ด้วย เพราะนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ รับภาระ อีกส่วนหนึ่งที่จังหวัดได้มีการประชุมกับนายกสมาคมชาวสวนปาล์มไปแล้วในเรื่องของการที่จะผลักดัน เรื่องของ B100 โรงนี้เป็นโรงที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ ถ้าเราเสนอไปที่รัฐบาลให้มาช่วยในเรื่องคอร์สการตรวจคุณภาพก็จะเป็นประโยชน์ และที่สำคัญเราจะผลักดันในเรื่องของการขับเคลื่อนทางกฎหมาย เพราะว่าถ้าเราปลดล็อคในเรื่องการจำหน่ายได้ ผมคิดว่าราคาปาล์มจะขึ้นแน่นอน อันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนที่เราจะต้องผลักดันไปด้วย

          หลังจากที่มาตรวจโรงงานก็จะมีการรายงานไปตามสายงาน เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก จริง ๆ แล้ว เรื่องน้ำมันเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน ซึ่งก็เป็นคณะทำงานอยู่ด้วย ในส่วนนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เป็นฝ่ายเลขาของส่วนกลาง ในเรื่องการดูเรื่องราคาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เข้าไป ซึ่งเรามาตรวจจริงของเรามีอยู่ 6 โรง ผู้ประกอบการทุกโรงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะว่าท่านเองก็เป็นคนในพื้นที่ และแรงงานก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด ผมถือว่าทุกอย่างตอบโจทย์ได้หมด เพียงแต่ว่าส่วนไหนที่จะผลักดันในเชิงนโยบาย เช่นในเรื่องของการผลักดันเรื่อง B100 ต้องผลักดันในเชิงนโยบายแน่นอน ซึ่งคิดว่าวันนี้ได้ใช้ B100 ในส่วนกลุ่มต่าง ๆ แต่อยากให้ปลดล็อคคือจำหน่าย แต่จำหน่ายเราต้องผลักดันเรื่องมาตรฐาน เรื่องคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีความเป็นกรดเป็นด่างตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ หากเราไม่ได้มาตรฐานก็จำหน่ายไม่ได้ทั่วไป อยากให้จำหน่ายได้ทั่วไปแต่ว่ารัฐบาลเองต้องมาช่วยตรงนี้ด้วย