ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ : มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562

วันที่ 10 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(10 พ.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ : มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม

          ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติอนุมัติหลักการการจัดกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภชฯ โดยให้ทุกจังหวัดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.25 น. ซึ่งจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้นชมการแสดงมหรสพสมโภช โดยจังหวัดจัดการรำอวยพร โขน ดนตรีสากล (เพลงพระราชนิพนธ์) วงดนตรีลูกทุ่ง (นักเรียน) ศิลปินพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า และรองเง็ง ทั้งนี้จังหวัดขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5