ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย พร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

วันที่ 16 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(16 ก.ค.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทย

          วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อเวียนมาบรรจบในแต่ละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปราย แต่ด้วยบุญศรัทธา พุทธศาสนิกชนต่างพาบุตรหลานและผู้สูงอายุมาร่วมเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นจำนวนมาก