ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ประมงจังหวัดตรังขอความร่วมมือให้ความระมัดระวังหรือเลี่ยงเส้นทางสัญจรการเดินเรือในบริเวณสถานที่พักฟื้นพะยูนเขาบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง

วันที่ 19 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
๊ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่า ด้วยพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเล และมีสถานภาพเป็นสัตว์สงวน ซึ่งนับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดนางกฎหมายของประเทศ ปัจจุบันยังคงพบพะยูนแพร่กระจายอยู่ในบริเวณชายฝั่งที่มีแหล่งหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่แนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรังถือเป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่และสำคัญที่สุด คนไทยเองมีความผูกพันกับพะยูนมาช้านานแล้ว มีชื่อเรียกพะยูนหลายชื่อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น หมูน้ำ หมูดุด ดุหยง เงือก วัวทะเล และพะยูน หรือปลาพะยูน ชาวปักษ์ใต้นิยมเรียกพะยูนว่า "ดุหยง หรือตุหยง” ซึ่งมาจากภาษามลายูที่ใช้เรียกพะยูน (Duyong, sea pig หรือหมูทะเล) อาจเป็นเพราะทั้งความน่ารักน่าสงสารของพะยูน และการที่พะยูนเป็นสัตว์มีรูปร่างพิเศษ อันเป็นที่มาของนางเงือกแห่งท้องทะเล และเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีลูกพะยูนกำพร้าแม่และเข้ามาเกยตื้นที่จังหวัดกระบี่ จากนั้นได้เคลื่อนย้าย ลูกพะยูนตัวดังกล่าวไปอนุบาลใกล้แนวหญ้าทะเลที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของพะยูนในจังหวัดตรัง และลูกพะยูนซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า "มาเรียม” ได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติอีกครั้ง การดูแลอนุบาล "มาเรียม” ถือเป็นภารกิจดูแลลูกพะยูนในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติครั้งแรกของประเทศไทย

          สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือชาวประมงหรือผู้ทำการประมงในพื้นที่ให้ความระมัดระวังหรือเลี่ยงเส้นทางสัญจรการเดินเรือในบริเวณสถานที่พักฟื้นพะยูน เขาบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และมูลนิธิ ช่วยประชาสัมพันธ์คุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยหรือปกป้องบ้านของพะยูนให้ปลอดจากภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงหรือเส้นทางการสัญจรทางเรือ หากทุกฝ่ายสามารถร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องแหล่งอาศัยหากินของพะยูนอย่างเข้มแข็ง ลดภัยคุกคามจากกิจกรรมมนุษย์ โอกาสที่พะยูนจะเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย ได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามธรรมชาติอีกครั้งย่อมเป็นไปได้